024 / by Jordan Minardi

Alrik's studio - shot with Leica Instax mini - Leica Polaroid